Grb_na_List.jpg (32587 bytes)

mpc%20vo%20poz.jpg (12847 bytes)

 

 

Mакедонската Православна Црква
Св.Петар И Павле
Crown Point, Indiana USA

Нашиот Македонски Православен народ знае да се вознесува и молитвено и разиграно, каде и да се наоѓа во Македонија или надвор од нејзе. Овие се моменти од Македонската Православна Црква во Краун Поинт Индијана, за време Посетата на ансамбалот ОТЕКС од Охрид.

Од управата на црквата

 

back.gif (1338 bytes)

Makedonska Pravoslavna Crkva