Grb_na_List.jpg (32587 bytes)

mpc%20vo%20poz.jpg (12847 bytes)

Grb_na_List.jpg (32587 bytes)

93 godini od Bukure{kiot dogovor, 93 godini genocid...

  Kolkumina od nas se setija na eden od najtragi~nite momenti vo       

makedonskata istorija? Koj od makedonskite mediumi go spomna 10 avgust 1913 godina? Skoro nikoj! No, zatoa prvi sme vo ~ukaweto vo gradi deka sme golemi patrioti, i pla~ime li pla~ime... No, dali bilo koga sme go postavile pred celiot svet pra{aweto zo{to i kako se slu~i toj tragi~en moment? Dali sme go zapoznale svetot so na{ata sudbina?

Dali nie Makedoncite i samite znaeme dovolno za Bukure{kiot dogovor? O~igledno e deka ne znaeme i deka ne sme ni sposobni da prozborime glasno za istiot.

      Bukure{kiot dogovor, eden od najtragi~nite momenti vo makedonskata istorija, pred koj celiot demokratski  svet treba da se crveni, ne mo`e da se najde nitu vo istoriski knigi, nitu na internet. Vo nekolku svetski enciklopedii Bukure{kiot dogovor se spomnuva samo vo nekolku reda. Makedonija se spomnuva 2-3 pati, dodeka makedonskiot narod ne se spomnuva voop{to.

      Ova otovreno ni dava do znaewe deka istiot ovoj demokratski svet, mol~ej}i, pritaeno i podmuklo go odobruva genocidot vrz Makedoncite koj i den denes se vr{i vo okupiranite delovi na Makedonija, posebno vo Pirinskiot i Egejskiot del.

      Vo izminative, tragi~ni za Makedonija, 93 godini, napraveno e totalno etni~ko ~istewe na Makedoncite vo nekoi sosedni zemji, so {to e promeneta etni~kata slika na naselenieto vo Makedonija. Preku progoni, ubistva, zakani, se~ewe na jazik za sekoj izgovoren makedonski zbor, polivawe so vrel zejtin, zato~eni{tva vo najstra{ni zatvori, na ostrovi, preku odzemawe na mali deca od roditelite i nivno ispra}awe vo voeni {koli na tu| jazik, nie denes imame iljadnici, ako ne i milioni jani~ari, koi nesvesno rabotat na uni{tuvaweto na sopstveniot narod.

Zaradi grevot da se bide Makedonec vo ovie zemji i den denes na{iot narod le`i po zatvori, vo zemji, sega{ni i idni ~lenki na Evropskata Unija.

      Evropa se u{te gi nagraduva na{ite porobuva~i!

      [okot e golem koga, kako Makedonec, }e slu{nete ili pro~itate vo kakvi  okolnosti e donesen Bukure{kiot dogovor na koj na 10 avgust 1913 godina Makedonija e nemilosrdno raspar~ena. No, sramot e u{te pogolem koga }e svatite deka nie, kako narod, nemame ni{to napraveno za da go aktuelizirame ovoj krajno sramen i ne~esen dogovor so koj zapo~nuva neviden genocid vrz makedonskiot narod od strana na okolnite dr`avi, a so odobrenie na golemite evropski sili. I posle nekolku decenii postoewe na makedonskata dr`ava, instituciite i makedonskiot narod, nemaat bukvalno ni{to napraveno za da ja ispitaat validnosta na ovoj dogovor i site negovi to~ki.

      A, pove}e od o~igledno e deka ostanuva samo na nas Makedoncite, bilo vo slobodniot del, bilo vo iseleni{tvo, no i na onie vo obespravenite delovi, da se borime i izborime svetot da ja doznae vistinata za Makedonija koja se u{te se krie.

 

back.gif (1338 bytes)

Vesti